grafika tła
Strona główna > Nasza oferta > Wycinka drzew i krzewów - ekspertyza ornitologa

Wycinka drzew i krzewów - ekspertyza ornitologa

Chcesz uniknąć problemów związanych z wycinką drzew i krzewów będących schronieniem dla ptaków? Zanim zaczniesz prace - Zleć nam ekspertyzę ornitologiczną nam! Nasi eksperci podpowiedzą jak zabezpieczyć twoje interesy i działać w zgodzie z prawem o ochronie przyrody.
wycinka drzew w miastach

Drzewa i krzewy są chronione przed samowolną wycinką przez zapisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm oraz przepisami szczegółowymi.

Nasi eksperci wykonają inwentaryzację ornitologiczną, co pozwoli przeprowadzić inwestycję zgodnie z przepisami prawa i zasadą zrównoważonego rozwoju, a co najważniejsze z poszanowaniem przyrody.

Drzewa i krzewy to miejsca odpoczynku, schronienia i lęgu ptaków i nietoperzy. Ekspertyza ornitologiczna pozwali określić dopuszczalność i sposób prowadzenia prac związanych z wycinką i pielęgnacją zieleni.

Co robimy:

  • sprawdzamy, czy drzewa lub krzewy planowane do wycinki są wykorzystywane jako miejsca gniazdowania ptaków lub schronienie dla nietoperzy (opis gatunków, liczebność, występowanie),
  • określamy potencjalne miejsca / dziuple, które mogłyby być zajęte przez ptaki lub nietoperze przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką,
  • proponujemy optymalne metody planowania prac zgodnie z harmonogramem lęgowym ptaków,
  • proponujemy rozwiązania dotyczące zapewnienia ptakom zastępczych miejsc lęgowych w ramach rekompensaty tych zniszczonych podczas prac,

Nasi eksperci wykonają inwentaryzację ornitologiczną, która pozwoli uniknąć zniszczeń w siedlisku ptaków. Zanim rozpoczniesz wycinkę drzew i krzewów znajdź czas na sporządzenie opracowania ornitologicznego. Takie postępowanie pozwoli działać zgodnie z przepisami prawa i zasadą zrównoważonego rozwoju, a co najważniejsze z poszanowaniem przyrody.

Przykładowa ekspertyza ornitologiczna na potrzeby wycinki drzew lub krzewów. PDF

Jeśli potrzebujesz także opinii środowiskowej sprawdź naszą ofertę TUTAJ.

Nie narażaj się na kary. Sprawdź, czy planujesz przedsięwzięcie zgodnie z przepisami.