Strona główna > Nasza oferta > Opinia ornitologiczna

Opinia ornitologiczna

Jesteś inwestorem lub zarządcą nieruchomości? Budujesz nową inwestycję? A może prowadzisz gruntowny remont bydynku? Nie narażaj się na kosztowne przestoje i kary za niszczenie przyrody! Zasięgnij opinii ekspertów czy na terenie budowy nie występują gatunki ptaków chronionych.

Jeszcze na etapie planowania prac inwestycyjnych lub remontowych, powinno się wykluczyć ewentualną ingerencję w przyrodę, a zwłaszcza w siedliska ptaków. Dotyczy to zarówno nowych inwestycji, jak i remontów czy prac termomodernizacyjnych.

Pomocna inwestorowi okaże się profesjonalnie przygotowana opinia ornitologiczna, która wykluczy ewentualną ingerencję w gniazdowanie, miejsca żerowania lub trasy przelotów ptaków. Dzięki takiemu postępowaniu możliwe będzie przeprowadzenie każdej inwestycji zarówno bez szkody dla ptaków, jak inwestycji. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji i remontów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, gdzie opinia ornitologiczna jest wymaganym elementem dokumentacji. Pamiętać trzeba też, że opinia - ze względu na ciągły ruch w przyrodzie - jest dokumentem ograniczonym czasowo. Nasz zespół ekspertów kompleksowo przeprowadzi proces niezbędny do uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących ornitofauny.

Nasza opinia ornitologiczna zawiera:

 • informację, czy w obiekcie znajdują się siedliska chronionych gatunków ptaków i nietoperzy.
 • pełną dokumentację kontroli obiektu złożoną z:
  • wypełnionej "Karty kontroli obiektu"
  • fotograficznej dokumentacji obiektu

Co robimy:

 • podczas wizji lokalnej, sprawdzamy czy i jakie gatunki ptaków występują na terenie inwestycji
 • opisujemy potencjalne miejsca gniazdowania ptaków
 • analizujemy wpływ przedsięwzięcia na przyrodę i obszary chronione
 • przygotowujemy niezbędne dokumenty (decyzje środowiskowe, karty informacyjne przedsięwzięć, raporty oddziaływania na środowisko)
 • określamy ewentualny zakres kompensacji, jeśli stanowiska ptaków zostaną zniszczone podczas prowadzenia prac.

Inwestycje, które wymagają opinii ornitologa:

 • Inwestycje drogowe
 • Budowa i modernizacja gazociągów
 • Budowa elektrowni wiatrowych
 • Modernizacje i renowacje budynków
 • Elektrownie fotowoltaiczne
 • Linie elektroenergetyczne
 • Nowe inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe
 • Prace związane z wycinkom drzew i krzewów

Wieloletnie doświadczenie oraz uprawnienia do wydawania opinii ornitologicznych oraz przyrodniczych na terenie całego kraju, gwarantują rzetelność działań i dokumentacji oraz zadowolenie klienta. Zobacz teżPrzykładową opinią ornitologiczną. PDF

Wykonujemy również badanie nietoperzy (opinie chiropterologiczną), podczas których prowadzimy nasłuchy detektorowe.

Wyceń i zamów opinię ornitologiczną u ekspertów!