grafika tła
Strona główna > Nasza oferta > Opinia ornitologiczna

Opinia ornitologiczna

Jesteś inwestorem lub zarządcą nieruchomości? Budujesz nową inwestycję? A może prowadzisz gruntowny remont bydynku? Nie narażaj się na kosztowne przestoje i kary za niszczenie przyrody! Zasięgnij opinii ekspertów czy na terenie budowy nie występują gatunki ptaków chronionych.
ornitolog poznań

Jeszcze na etapie planowania prac inwestycyjnych lub remontowych, powinno się wykluczyć ewentualną ingerencję w przyrodę, a zwłaszcza w siedliska ptaków. Dotyczy to zarówno nowych inwestycji, jak i remontów czy prac termomodernizacyjnych.

Pomocna inwestorowi okaże się profesjonalnie przygotowana opinia ornitologiczna, która wykluczy ewentualną ingerencję w gniazdowanie, miejsca żerowania lub trasy przelotów ptaków. Dzięki takiemu postępowaniu możliwe będzie przeprowadzenie każdej inwestycji zarówno bez szkody dla ptaków, jak inwestycji. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji i remontów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, gdzie opinia ornitologiczna jest wymaganym elementem dokumentacji. Pamiętać trzeba też, że opinia - ze względu na ciągły ruch w przyrodzie - jest dokumentem ograniczonym czasowo. Nasz zespół ekspertów kompleksowo przeprowadzi proces niezbędny do uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących ornitofauny.

Nasza opinia ornitologiczna zawiera:

 • informację, czy w obiekcie znajdują się siedliska chronionych gatunków ptaków i nietoperzy.
 • pełną dokumentację kontroli obiektu złożoną z:
  • wypełnionej "Karty kontroli obiektu"
  • fotograficznej dokumentacji obiektu

Co robimy:

 • podczas wizji lokalnej, sprawdzamy czy i jakie gatunki ptaków występują na terenie inwestycji
 • opisujemy potencjalne miejsca gniazdowania ptaków
 • analizujemy wpływ przedsięwzięcia na przyrodę i obszary chronione
 • przygotowujemy niezbędne dokumenty (decyzje środowiskowe, karty informacyjne przedsięwzięć, raporty oddziaływania na środowisko)
 • określamy ewentualny zakres kompensacji, jeśli stanowiska ptaków zostaną zniszczone podczas prowadzenia prac.

Inwestycje, które wymagają opinii ornitologa:

 • Inwestycje drogowe
 • Budowa i modernizacja gazociągów
 • Budowa elektrowni wiatrowych
 • Modernizacje i renowacje budynków
 • Elektrownie fotowoltaiczne
 • Linie elektroenergetyczne
 • Nowe inwestycje mieszkaniowe i przemysłowe
 • Prace związane z wycinkom drzew i krzewów

Wieloletnie doświadczenie oraz uprawnienia do wydawania opinii ornitologicznych oraz przyrodniczych na terenie całego kraju, gwarantują rzetelność działań i dokumentacji oraz zadowolenie klienta. Zobacz teżPrzykładową opinią ornitologiczną. PDF

Wykonujemy również badanie nietoperzy (opinie chiropterologiczną), podczas których prowadzimy nasłuchy detektorowe.

Wyceń i zamów opinię ornitologiczną u ekspertów!