grafika tła
Strona główna > Nasza oferta > Ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna

Prowadzisz budowę inwestycji? Remont elewacji lub dachu? Wyburzenia? Potrzebujesz ekspertyzy ornitologa, by uniknąć niepotrzebnych konsekwencji prawnych związanych z niszczeniem przyrody chronionej. Zleć ekspertyzę ornitologiczną naszym specjalistom!
Ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna szczegółowo opisuje liczebność, zwyczaje oraz występowanie ptaków na danym terenie. Ma na celu jednocześnie ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i zabezpieczenie harmonogramu prac tak, by przebiegały bez opóźnień. Ekspertyza to jeden z dokumentów wchodzących w skład raportu oddziaływania na środowisko, niezbędnego by uzyskać zgodę na realizację przedsięwzięcia.

Kto jej potrzebuje?

Inwestor bądź wykonawca powinien zamówić ekspertyzę ornitologiczną w 2 przypadkach:

 • kiedy takiego dokumentu wymaga organ wydający pozwolenie na przeprowadzenie inwestycji,
 • kiedy ma podejrzenia, że na terenie inwestycji mogą znajdować się chronione gatunki ptaków.

Do naszych klientów należą:

 • biura projektowe,
 • biura architektoniczne,
 • zarządców budynków,
 • inwestorów,
 • generalnych wykonawcy,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,

Na jakim etapie inwestycji najlepiej zlecić ekspertyzę?

Ekspertyza ornitologiczna pozwala stworzyć harmonogram prac budowlanych i remontowych korzystny zarówno dla inwestora, jak i dla przyrody. Dokument też jest wymagany przy projektach prowadzonych w miejscach występowania ptaków na terenie oraz przy wszystkich projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej (już na etapie wnioskowania). Żeby uniknąć kosztownych przestojów lub kar, zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem, który poinformuje o konieczności (lub braku konieczności) wykonania w danym miejscu ekspertyzy ornitologicznej.

Ekspertyzę najlepiej zlecić w wiosną, jednak jej przeprowadzenie możliwe jest w całym roku. Rozpoczynając inwestycję, dobrze jest także zlecić nadzór ornitologiczny w trakcie i po zakończeniu inwestycji ze względu na zmienność przyrody.

Nasze działania:

 • przeprowadzamy wizję lokalną terenu lub obiektu,
 • inwentaryzujemy możliwe gniazda i siedliska ptaków,
 • szczegółowo opisujemy znalezione gatunki i ich zwyczaje oraz zagrożenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych lub wycinkowych,
 • proponujemy różne warianty prowadzenia prac i harmonogramu zgodne z interesami inwestora i przyrody,
 • doradzamy w kwestii wykonania kompensacji przyrodniczej,
 • przygotowujemy niezbędne dokumenty wraz z fotografiami i nagraniami,

Wyceń i zamów ekspertyzę ornitologiczną